Stylist

Võ Thi Bích Trâm

AKI

AKI

Quê quán Bình Định
Giới thiệu về công ty:
Bạn hãy đến JFT để trải nghiệm tinh hoa, kĩ thuật của Nhật Bản.
Sở trường:
massage, gội đầu , tạo kiểu, Cut, nhuộm ...

Nhân viên

Nhân viên

PAGE TOP
Translate »